КАК ДА НАПРАВИШ СКЪПА И НЕУСПЕШНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА?

КАК ДА НАПРАВИШ СКЪПА И НЕУСПЕШНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА?

13 ФАТАЛНИ СТЪПКИ КЪМ „УСПЕХА“
1. Започни да пишеш стратегията „на сляпо“.

Само предполагай, без да знаеш и без да имаш данни за това какво мислят твоите служители за марката, без да питаш как изглежда тя в очите на твоите бъдещи служители, потребители и медии.

2. Мисли за тази стратегия само като стратегия на Отдела „Човешки ресурси“. Реализирай я почти тайно и едва забележимо.

3. Не включвай в екипа по създаване на стратегията висшия мениджмънт и специалисти от маркетинг и комуникации.

4. Изолирай от процеса служителите, които са лидери на мнение вътре в компанията.

5. Разработи послания, които са напълно различни от онези, които широко се разпространяват през рекламни канали: телевизия, външна реклама и др.

6. Превърни твоята стратегия повече в стратегия за набиране на персонал, отколкото в цялостна програма за изграждане и развитие на марката.

7. Планирай стратегията си краткосрочно, без да си поставяш цели за една, две до 5 години напред.

8. Фокусирай се само върху първоначалното привличане на нови служители и забрави за онези, които вече са ти гласували доверие и инвестират ежедневно в реално изграждане на работодателската марка.

9. Избирай гръмки обещания, широко огласени от медиите, без задължително да си сигурен можеш ли да ги изпълниш.

10. Формулирай различни послания за външна и вътрешна аудитория, без значение, че външна и вътрешна комуникация отдавна са едно.

11. Използвай само традиционните медии, без да обръщаш внимание на факта, че всеки от нас е медия и то 24 часа на ден, благодарение на социалните медии.

12. Не използвай видео съдържание, защото може да се окаже трудно за изпълнение. Залагай само на текст, който да звучи сухо и корпоративно.

13. Инвестирай, без да измерваш резултата от направената инвестиция в развитие на работодателската марка. И удвоявай инвестицията всяка година!