Банкя

Банкя

Проект: Новата Twist бутилка

История: През 2015 г. изградихме комуникационна платформа, която да представи новата Twist бутилка на Банкя, както и да затвърди позиционирането на бранда като „най-зелената“ компания за вода в България. Тя включва различни канали за достигане до медии, широката общественост, модерните мултифункционални градски хора и служителите на компанията, за да изгради устойчиво отношение към пиенето на вода и рециклирането. Различните подходи, които използвахме, оказаха пряко влияние върху 51 хил. човека, като в същото време провокирахме журналисти и блогъри да покрият безплатно новия продукт и темата като цяло. В резултат възвръщаемостта на кампанията е 65%.