ЕКОПАК

ЕКОПАК

Проект: Нахрани ме разделно

История: През 2015 г. разработихме дългосрочна стратегия за Екопак България, която да информира и образова децата между 4 и 10 години, както и техните родители, относно разделното събиране на отпадъци. Идеята ни е трите цветни контейнера да се преобразят в герои и по този начин да се изгради лично отношение, като провокираме ангажираност и промяна в отношението. Кампанията „Нахрани ме разделно“ включва различни онлайн и офлайн активности, в това число комикс, мобилна игра и роудшоу в София, Плевен, Велико Търново и Враца, на което присъстваха 2520 деца. Кампанията е продължена и през 2016 г. с посещението на нови 9 града, заради постигнатите резултати през предходната година.