Bayer Schering Pharma

Bayer Schering Pharma

Проект: Пламък за секс

История: През 2005 година Levitra, медикамента за еректилна дисфункция, навлиза на българския пазар. Пазар, доминиран от нарицателното за подобен медикамент Viagra. Levitra е прескриптивно лекарствено средство и не може да бъде рекламирано и споменавано в медиите. За да изгради познаваемост на Levitra, комуникационната стратегия стъпи на разпознаваем символ от опаковката „пламък“. Кампанията носи името „Пламък за секс“ и свърза всички дейности, с асоциации, които пряко говорят на целевата група и подкрепят спонтанност и качество на живот.

През 2007 година Levitra достигна пазарен дял от 58%, безпрецедентен резултат в световен мащаб за този момент (средният пазарен дял на бранда е 10%).

V+O Communication Bulgaria разработи и реализира комуникационна стратегия 2008/2009 за Levitraза регион Европа IIна 17 пазара в Европа, Южна Африка, Русия и др.