EKO

EKO

Проект: AVIO Diesel

История: През м. юли 2015 г. разработихме стратегия за представянето на новото гориво на бензиностанции ЕКО – AVIO Diesel. Тя включи организирането на събитие за ключови клиенти, медии и блогъри. Характеристиките и качествата на новия дизел бяха представени по атрактивен начин, така че да привлекат вниманието на журналистите и да превърнат една продуктова информация в новина. В резултат комуникационните дейности достигнаха директно основната целева група и провокираха медиите да разпространят основните послания до широката публика. AVIO Diesel беше успешно позиционирано сред премиум горивата в България. А кампанията доведе до директно увеличение на продажбите.