GLOBUL

GLOBUL

Проект: GLOBUL Green

История: GLOBUL Green е първата по рода си програма на телекомуникационен оператор в България, която формулира мащабна стратегия за устойчиво развитие. Тя включва дългосрочни  инициативи за намаляване на въздействието от дейността на компанията върху околната среда, които са насочени към служители, клиенти и бизнес партньори. Кампанията генерира ежегодно над 250 публикации, като зелените инициативи се превърнаха в подписа на GLOBUL.