Johnnie Walker

Johnnie Walker

Проект: Keep Walking

История: Проектът Keep Walking е глобална кампания на Johnnie Walker, чието пилотно издание се проведе в България в периода 29.09.2011г.-5.03.2012г. Неговата цел бе да представи съвременното схващане за успеха, а именно обединяване на усилията в името на кауза, която променя света към по-добро. Затова на българите бяха представени три проекта, които по-различен начин показват как с действията си можем да допринесем за развитието на общество. Хората бяха призовани да изберат кой от проектите да бъде реализиран в България, като събират и даряват крачките си (чрез Фейсбук и iPhone). За посланик на Keep Walking бе избран режисьорът Явор Гърдев, а победител – инсталацията от плочки Pavegen, която превръща кинетичната енергия от стъпките на хората в електричество. Проектът Keep Walking събра над 50 млн. крачки ибеше отразен с 411 журналистически материала.